Collecte 16 januari

De collecte is bestemd voor inloophuis de Herberg in Apeldoorn.

Het Citypastoraat biedt met inloophuis ‘De Herberg’ een warme plek voor mensen die daar behoefte aan hebben. Het is een waardevol, warm en onmisbaar plekje in de binnenstad van Apeldoorn, een huiselijke ontmoetingsplek voor mensen die in het dagelijks leven veelal niet het gehoor en de aansluiting vinden die zij verdienen. In ‘De Herberg’ krijgen zij steun bij vragen van levensbeschouwelijke en maatschappelijke aard. Geen overbodige luxe in deze moeilijke tijd!

Geven

In de kerk kun je geven via de offerschalen bij de uitgang. Ook kun je je bijdrage overmaken op rekeningnummer NL30 INGB 0000 963951 t.n.v. Diaconie Chr Ger Kerk o.v.v. "De Herberg"

of je kunt de Givt -app gebruiken

  • via onderstaande QR-code of
  • via de app zelf - na het intoetsen van het bedrag zoek je bij kerken de Samuelkerk - de app vertelt dan hoe je verder kunt gaan.
  • je kunt voor dit doel geven tot vrijdag 18.00. Daarna wordt het doel gekoppeld aan de collecte voor de volgende zondag.

 

 

Kerkdiensten

JAN
23
23-01-2022 10:00 - 11:00
10.00 ds. J. Manni

JAN
23
23-01-2022 15:30 - 16:30
15.30 Middagbijeenkomst

JAN
30
30-01-2022 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

JAN
30
30-01-2022 15:30 - 17:30
15.30 Middagbijeenkomst


als bovenstaande links niet werken, bekijk dan dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.