Collectes 2 en 7 april

Zondag 2 april

zijn de bestemmings- en de avondmaalscollecte beiden voor de Besorhoeve

Met de collecte willen we het werk van Joyce, Mark, Ciska en de overige medewerkers ondersteunen.

In een omgeving van rust en ruimte bieden de medewerkers van de Besorhoeve zorg aan (jong)volwassenen die begeleiding nodig hebben naar zelfstandig wonen. Ook biedt de Besorhoeve een plek aan mensen die tijdelijk rust zoeken en herstel nodig hebben. De medewerkers van de Besorhoeve doen dit vanuit de overtuiging en geloof dat ieder mens waardevol en uniek is. Ieder mens mooi is, ongeacht wat iemand wel of niet kan of het gedrag wat hij of zij laat zien. Ieder mens geborgenheid, liefde en erkenning nodig heeft en dat ieder mens mag zijn wie hij of zij is!

Goede Vrijdag 7 april

is de collecte bestemd voor de kerk.

Geven

In de kerk wordt tijdens de dienst gecollecteerd. Je kunt je bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL92INGB0001009395 tnv Chr. Geref. Kerk Apeldoorn-Zuid o.v.v. "Besorhoeve" resp. "kerk"

of je kunt de Givt-app gebruiken:

  • via onderstaande QR-code of via de app zelf
  • via de app zelf - na het intoetsen van het bedrag zoek je bij kerken de Samuelkerk - de app vertelt dan hoe je verder kunt gaan
  • je kunt voor de Besorhoeve geven tot donderdag 18.00.
  • je kunt voor de kerk geven tussen donderdag 18.00 en zaterdag 18.00. Daarna wordt het doel voor de volgende zondag gekoppeld

 

 

Kerkdiensten

APR
2
02-04-2023 16:30 - 17:30
16.30 Kleine viering

APR
6
06-04-2023 19:30 - 20:30
19.30 Korte viering in de Koningshof

APR
7

APR
8
08-04-2023 19:30 - 20:30
19.30 Vesperdienst in de Andreaskerk


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.