Collecte 25 juli

De collecte is bestemd voor de stichting Chris en Voorkom.

'Chris' biedt kinderen en jongeren een anoniem luisterend oor via chat, mail & telefoon; sociaal- emotionele weerbaarheidstrainingen met thema’s als: zelfbeeld, seksualiteit, media, grenzen en risicogedrag; Daarnaast zijn we het kenniscentrum op het gebied van jeugdpastoraat.

‘Voorkom!’ biedt aan kinderen en jongeren weerbaarheidsinterventies. Ook geven zij voorlichting over de gevolgen en gevaren van middelengebruik.

Je kunt je bijdrage overmaken op rekeningnummer NL30 INGB 0000 963951 t.n.v. Diaconie Chr Ger Kerk o.v.v. 'Chris en Voorkom'.

Je kunt ook de Givt -app gebruiken

  • via onderstaande QR-code of
  • via de app zelf - na het intoetsen van het bedrag zoek je bij kerken de Samuelkerk - de app vertelt dan hoe je verder kunt gaan.
  • je kunt voor dit doel geven tot vrijdag 18.00. Daarna wordt het doel voor de volgende zondag gekoppeld.

 

 

Kerkdiensten

AUG
1

AUG
8

AUG
15

AUG
22


of bekijk het
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.