Collecte 17 oktober

De collecte is bestemd voor de stichting Micha Nederland

Onze gemeente is via de CGKs partner van Micha Nederland. Deze organisatie komt op voor gerechtigheid. Micha doet dat door kerken en organisaties te verbinden, te inspireren en te activeren om actief christen te zijn in deze wereld. Geïnspireerd door de profeet Micha, hoofdstuk 6 vers 8. Een belangrijk moment is de jaarlijkse Micha Zondag. Deze wordt wereldwijd gehouden en valt dit jaar op 17 oktober. Op deze zondag staan duizenden kerken stil bij sociale en ecologische gerechtigheid.

Met jouw bijdrage kunnen we kerken inspireren en blijvend aandacht vragen voor gerechtigheid, o.a. door het (door)ontwikkelen van de Micha Zondag en onze andere activiteiten en producten.

Je kunt je bijdrage overmaken op rekeningnummer NL30 INGB 0000 963951 t.n.v. Diaconie Chr Ger Kerk o.v.v. "Micha".

 Je kunt ook de Givt -app gebruiken

  • via onderstaande QR-code of
  • via de app zelf - na het intoetsen van het bedrag zoek je bij kerken de Samuelkerk - de app vertelt dan hoe je verder kunt gaan.
  • je kunt voor dit doel geven tot vrijdag 18.00. Daarna wordt het doel voor de volgende zondag gekoppeld.

 

 

Kerkdiensten

OKT
24
24-10-2021 10:00 - 11:00
10.00 Kerkdienst

OKT
24
24-10-2021 16:30 - 17:30
16.30 Middagbijeenkomst

OKT
31
31-10-2021 10:00 - 11:00
10.00 Kerkdienst

OKT
31
31-10-2021 18:30 - 19:30
18.30 Jeugddienst


als bovenstaande links niet werken, bekijk dan dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.