Collecte 2 mei

De collecte is bestemd voor ZOA. Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die alles kwijtraken vanwege gewapende conflicten of natuurrampen. ZOA

  • biedt onderdak in noodsituaties
  • verstrekt voedselhulp
  • verzorgt onderwijs wanneer dat niet mogelijk is
  • voorziet in schoon water
  • en werkt aan vredesopbouw in lokale gemeenschappen.

ZOA kan ook dit jaar niet huis aan huis collecteren. Daarom steunen we ZOA met een digitale collecte: lees meer...

Je kunt je bijdrage voor de collecte ook overmaken op rekeningnummer NL30 INGB 0000 963951 t.n.v. Diaconie Chr Ger Kerk o.v.v. 'ZOA'.

Je kunt ook de Givt -app gebruiken
- via onderstaande QR-code of 
- via de app zelf - na het intoetsen van het bedrag zoek je bij kerken de Samuelkerk - de app vertelt dan hoe je verder kunt gaan.
- je kunt voor dit doel geven tot vrijdag 18.00. Daarna wordt het doel voor de volgende zondag gekoppeld.

 

 

Kerkdiensten

MEI
9

MEI
13

MEI
16

MEI
23


of bekijk het
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.