Liturgie morgendienst 17 oktober

Zingen LvdK 172: 1, 3, 4 "Een mens te zijn op aarde"

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 84: 1, 5, 6 Liedboek vd K "Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer"

Het grote gebod van de liefde, Mat.22:37-40; 1 Joh.3:18; 1 Petr.4:7-11

Zingen Opwekking 292 "Laat mijn leven tot eer zijn van Uw Naam"

Gebed

Lezing: Rom.12: 1-2, 9-21

Zingen De Nieuwe Psalmberijming, DNP 119: 30, 31, 39 "Plaats mij op vaste grond, dan ben ik vrij."

Verkondiging over Rom.12:9a: Laat uw liefde oprecht zijn.

Zingen LvdK 441: 8, 9, 10 "Komt, laat ons voortgaan, kindren"

Heilig Avondmaal

formulier

Zingen LvdK 481: 1, 2 "O grote God die liefde zijt"

viering

Zingen LvdK 481: 3, 4 "Leer ons het goddelijk beleid"

Dankgebed en voorbeden

Zingen De Nieuwe Psalmberijming, DNP 119: 42 "Wie van U houdt, vindt vrede en geluk"

Zegen

Kerkdiensten

OKT
24
24-10-2021 10:00 - 11:00
10.00 Kerkdienst

OKT
24
24-10-2021 16:30 - 17:30
16.30 Middagbijeenkomst

OKT
31
31-10-2021 10:00 - 11:00
10.00 Kerkdienst

OKT
31
31-10-2021 18:30 - 19:30
18.30 Jeugddienst


als bovenstaande links niet werken, bekijk dan dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.