Liturgie zondag 2 mei 2021

Lied: Wat hou ik van Uw huis 

Stil gebed

Votum en Groet

Voor de kinderen: 

Zingen: Jezus die langs het water Liep, Gezang 47 (LvK)

Samenvatting van de wet

Lezen:  Johannes 21:15-22

Preek (deel 1) Heb je mij lief?

Zingen : Heer die mij ziet zoals ik ben: Psalm 139 vs 1 NB

Preek (deel 2) Volg mij!

Zingen:  Mijn Jezus ik hou van U  (Opw. 392)

Gebeden

Zingen: Heer ik kom tot U    (Opw. 125)               

Collecte

Sport freaks, toelichting door twee jongeren

Woord voor onderweg van Petrus: 1 Petrus 3 vs 8-12

Zingen: Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan (Opw. 249)

Zegen

Amen, amen, amen

Zingen: Wilhelmus vs 1 en 7

0

Kerkdiensten

MEI
9

MEI
13

MEI
16

MEI
23


of bekijk het
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.