Welkom in de kerk!

Op 14 september heeft de overheid bekend gemaakt dat de anderhalvemetermaatregel in verband met corona vanaf zaterdag 25 september niet langer nodig is. Voor kerken betekent dit het einde van veel beperkingen in de zondagse samenkomsten en op andere momenten van samenzijn als gemeente.

We realiseren ons dat dit best een spannend moment is. Voor de één kan het niet snel genoeg gaan, een ander zal het juist spannender vinden om de kerk binnen te gaan als iedereen weer dicht bij elkaar zit, zonder afstand. Het is goed dat we ons daarvan bewust zijn en elkaar daarin ook respecteren. Het einde van deze maatregel heft onze zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar niet op.

Lees meer: Welkom in de kerk!

Kerk in Actie zoekt collectanten

In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek, soms helemaal alleen. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen. Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland.

Om te kunnen blijven helpen organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze collecte tot een succes te maken, zoeken we collectanten. Doe jij ook mee? De collecte is van 22 tot 27 november.

Lees meer: Kerk in Actie zoekt collectanten

Vormingswerk

Na een veelbewogen jaar, maar wat het Vormingswerk betreft ‘onbewogen’ jaar omdat het hele cursusseizoen niet kon doorgaan, kunnen de cursussen hopelijk in het najaar weer van start gaan. Er is een programma van negen lesochtenden samengesteld voor de periode van oktober t/m maart. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De Puriteinen, wat bewoog hen?
  • Liturgie, oefenschool van kerkelijk leven
  • Christelijke visie op armoede en onrecht en wat er aan te doen
  • Jacobus, de broer van Jezus
  • Kronieken, profetische geschiedschrijving
  • De vroege kerk en de schepping

De cursus kan gevolgd worden op vier locaties verdeeld over het land, waaronder Apeldoorn. De cursus is geschikt voor jong en oud. Vooropleiding is niet nodig. Meer weten en aanmelden? Kijk op https://cgk.nl/vormingscursus.

 

JobHulpMaatje Apeldoorn van start gegaan

Werkloos zijn is heftig! De gevolgen zijn vaak niet te overzien. Denk bijvoorbeeld aan verlies van status, inkomen, zelfvertrouwen, sociale contacten of zingeving. In zo'n situatie heb je enorme behoefte aan steun van een maatje of andere werkzoekenden. Iemand die naast je staat, je motiveert, aanmoedigt en ondersteunt.

Lees meer: JobHulpMaatje Apeldoorn van start gegaan

Kerkdiensten

OKT
24
24-10-2021 10:00 - 11:00
10.00 Kerkdienst

OKT
24
24-10-2021 16:30 - 17:30
16.30 Middagbijeenkomst

OKT
31
31-10-2021 10:00 - 11:00
10.00 Kerkdienst

OKT
31
31-10-2021 18:30 - 19:30
18.30 Jeugddienst


als bovenstaande links niet werken, bekijk dan dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.