Financiën

Zoals elke organisatie kan de gemeente niet zonder financiële middelen. We voorzien bijvoorbeeld in het levensonderhoud van de predikant, het gebruik en onderhoud van het kerkgebouw. Verder zijn er uitgaven voor de eredienst, het jeugdwerk, evangelisatie, hulpverlening en nog veel meer. Ook dragen we via het kerkverband bij aan onder meer de opleiding van predikanten, zending en de emeritikas (een soort van pensioenvoorziening voor predikanten).

De financiële middelen worden bijeengebracht door de leden. Veel leden doen dat via een maandelijkse ‘vaste financiële bijdrage’. We heffen geen contributie maar leden voelen zich verantwoordelijk en dragen bij naar draagkracht. Daarnaast zijn er de wekelijkse collectes tijdens de dienst.

De kerk heeft de volgende algemene rekeningnummers:

NL 92 INGB 0001 0093 95
t.n.v. penningmeester Chr. Geref. Kerk Apeldoorn-Zuid.

NL 18 RABO 0393 4611 22
t.n.v. Kerkenraad Chr. Geref. Kerk Apeldoorn-Zuid.

Voor de vaste financiële bijdragen is er een apart rekeningnummer:

NL 71 INGB 0001 0103 55
t.n.v. Administratie Chr. Geref. Kerk Apeldoorn-Zuid.

De diaconie heeft een eigen rekeningnummer:

NL 30 INGB 0000 9639 51
t.n.v. Diakonie Chr Ger Kerk

 

Kerkdiensten

DEC
12
12-12-2021 10:00 - 11:00
10.00 ds. B. van der Meulen

DEC
12
12-12-2021 15:30 - 16:30
15.30 Kleine avondmaalsviering

DEC
19
19-12-2021 10:00 - 11:00
10.00 ds. Pim Hogenbirk

DEC
25
25-12-2021 10:00 - 11:00
10.00 ds. J. Manni


als bovenstaande links niet werken, bekijk dan dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.