Jeugd

Tijdens de morgendienst zijn er verschillende activiteiten voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Ook als je met kinderen bij ons te gast bent, zijn ze hierbij van harte welkom. In de dienst is er een kindermoment. Hierbij wordt aan de kinderen uitgelegd waar de kerkdienst over gaat. Dit kan bijvoorbeeld door een verhaaltje, gesprek met de kinderen of een lied. Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst of bijbelklas. Ook is er rondom de feestdagen vaak een project, waar in de dienst aandacht aan besteed wordt.

Oppas
Tijdens de morgendienst is er oppas voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. De kinderen mogen voor de dienst gebracht worden en kunnen na de dienst weer opgehaald worden. We hebben halverwege een momentje waarop de kinderen samen eten en drinken wat ze meegenomen hebben. De oppas is in de eerste zaal beneden, links.

Kindernevendienst
Voor de kinderen van groep 1 t/m 5 van de basisschool (4 t/m 8 jaar) is er tijdens de dienst kindernevendienst. De kinderen zijn aan het begin van de dienst in de kerk. Na het kindermoment gaan de kinderen naar de kindernevendienst. Hier wordt op hun eigen niveau een bijbelverhaal verteld en wordt er een verwerking gemaakt. De kinderen komen voor het einde van de dienst weer terug in de kerk.

Bijbelklas
Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 van de basisschool (9 t/m 12 jaar) is er tijdens de dienst bijbelklas. De kinderen zijn aan het begin van de dienst in de kerk. Na het kindermoment gaan de kinderen naar de bijbelklas. Bij de bijbelklas wordt uit de Bijbel gelezen. Deze krijgen de kinderen van de gemeente aan het begin van groep 6. Ook wordt er over het bijbelgedeelte doorgepraat en is er een verwerking. De kinderen komen voor het einde van de dienst weer terug in de kerk.

Bij zowel kindernevendienst als bijbelklas wordt er aandacht besteed aan de verjaardag van de kinderen en aan bijzonderheden in het gezin. De kinderen mogen elke zondag geld meenemen voor een project dat ondersteund wordt.

Tieners
Vanaf het moment dat kinderen de basisschool verlaten, is er tijdens de dienst geen apart programma meer voor hen. Wel helpen veel tieners bij de oppas, kindernevendienst of bijbelklas.

Catechisatie
Speciaal voor de tieners is er door de week kerkelijk onderwijs, dat noemen we catechisatie. Doel hiervan is dat ze daar leren wat het geloof inhoudt en hoe je je geloof in de praktijk brengt. In onze gemeente wordt aan alle jongeren vanaf 12 tot ongeveer 19 of 20 jaar catechisatie gegeven, verdeeld over drie groepen (12-14 jaar, 15-16 jaar en 17 jaar en ouder) op dinsdag- en woensdagavond.

Juniaz
Juniaz is een jeugdclub voor kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool. We komen om de 14 dagen op vrijdagavond samen. Meestal zitten wij in de Samuelkerk, maar je moet niet gek opkijken, als je ons vindt in het zwembad of in de gymzaal. Actief bezig zijn is een van onze kernprincipes. We praten ook over het geloof, doen spelletjes, drinken met elkaar, eten chips en praten nog veel meer met elkaar. Dit jaar is de jeugdclub voor het eerst van de Samuelkerk en geloofsgemeenschap De Fontein samen. Bij Juniaz houden we het laagdrempelig en het is dan ook geen probleem om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen naar club. We zien uit naar jullie komst!

Rock Solid
Rock Solid is een jeugdclub van de Samuelkerk voor jongeren vanaf ongeveer 12 jaar. We komen eens in de 14 dagen op zondagavond bij elkaar. Dan denken we na over de dingen die ons bezig houden en doen gezellige dingen.

KriJo
KriJo is een laagdrempelige club van de Samuelkerk voor jongeren en hun vrienden vanaf ongeveer 15 jaar. Twee keer per maand komen we bij elkaar om elkaar te ontmoeten, samen te eten, spelletjes te doen en te praten over God, school, ouders, werk, kerk, geloof, vriendschap en wat ons verder bezighoudt.

 

Kerkdiensten

OKT
24
24-10-2021 10:00 - 11:00
10.00 Kerkdienst

OKT
24
24-10-2021 16:30 - 17:30
16.30 Middagbijeenkomst

OKT
31
31-10-2021 10:00 - 11:00
10.00 Kerkdienst

OKT
31
31-10-2021 18:30 - 19:30
18.30 Jeugddienst


als bovenstaande links niet werken, bekijk dan dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.