Liturgie 28 mei 2023

Welkom en Mededelingen

EL 150: 1, 2, 3Ruis, o Godsstroom der genade

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 623Laat het huis gevuld zijn

Gebed

Voor de kinderen

EL 429: 1, 2, 3, 4Een rivier vol van vrede

Kinderen naar KND en Bijbelklas

Verkondiging

Lezing Mattheus 28:16-20 en Handelingen 1:6-8

Met de Geest van Christus de wereld in:

  1. Christus komt dichterbij

Lb 170: 1, 2, 3Meester, met zoekt U wijd en zijd

  1. Christus zendt ons uit in de kracht van de Geest

Opw. 334: 1, 2, 3Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Kinderen komen terug

Gezongen woord voor onderweg:
SB 23: 1, 2, 3  Wees blij te allen tijde

Geloofsbelijdenis

Opw. 58  Vrede zij u

Zegen

3 x amen

 

Kerkdiensten

JUN
4
04-06-2023 10:00 - 11:00
10.00 ds. Sander Ris

JUN
4
04-06-2023 16:30 - 17:30
16.30 Leerbijeenkomst

JUN
11

JUN
11
11-06-2023 16:30 - 17:00
16.30 Kleine viering


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.