Liturgie zondag 21 juli 2024

Welkom & mededelingen

Lied: Gez 1: 1. 2 & 4 

Stil gebed, votum en groet

Lied: Ps 25: 2 & 6 (Gods weg zoeken en vinden – door God zelf)

Lezing van Gods leefregels

Lied: Ps 51: 5 (Bede van vergeving dat we die weg steeds verlaten)  

Gebed bij de opening van de Schriften

Kindermoment

Kinderlied: Uw woord is een lamp voor mijn voet

Schriftlezing: Psalm 119: 97-112 

Lied: Ps 18: 8 

Prediking over:  Psalm 119:105 – Leven van Gods licht, als Gods licht 

Lied: Ps 119: 4 & 40  

Dienst der gebeden

We belijden zingend ons geloof: Lied 340B (Liedboek)

Dienst der offeranden

Slotlied: Opwekking 378

Zegen

Beamen met: Amen, amen, amen

 

Kerkdiensten

JUL
28
28-07-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Gé Drayer

AUG
4
04-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

AUG
11
11-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

AUG
18
18-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Ben van der Meulen


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.