Liturgie zondag 18 februari

            

Welkom en mededelingen

Zingen: Gez. 173:1,3,5 Alles wat over ons geschreven is

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Ps 91:1,2 Heil hem wie God een plaats bereid

Gebed om ontferming

Genadeverkondiging en leefregels

Zingen: DNP 130:1,2 Vanuit het diepe duister

Gebed

Kinderlied: Jezus is de goede Herder (Elly en Rikkert)

Schriftlezingen: Marcus 1:21-28  en Marcus 3:1-12

Zingen: Opw. 520 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart

Tekstafkondiging: ‘een grote menigte volgde Hem’, Marcus 3:7.

Verkondiging

Zingen: Gez. 169:1,2,5 Zingt nu de Heer stemt allen in

Gebeden

Collecte

Zingen: Gez. 399:1,3,6 Wij loven U o God belijden U als Heer

Zegen

Zingen: LB 456:3: Amen, amen, amen

Kerkdiensten

FEB
25
25-02-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

FEB
25
25-02-2024 16:30 - 17:30
16.30 Leerbijeenkomst

FEB
25
25-02-2024 17:00 - 18:00
18.30 Leerdienst in de Koningshof

MRT
3
03-03-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Gé Drayer


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.