Beraad van Kerken 55 jaar

Wij nodigen u van harte uit om met elkaar het 55 jarig bestaan van het 

te vieren in een feestelijk samenzijn.

Wanneer: dinsdag 24 oktober
Waar: NGK De Koningshof, Koningin Wilhelminapark, hoek Generaal van Heutszlaan.
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur.
Wat: Een korte viering en daarna samen doorpraten, afgesloten met drankje + hapje …
Thema: Samen – met elkaar.

Het Moderamen van het Beraad

 

Ontmoetingsdag dovenpastoraat

Op zaterdag 18 november is er een ontmoetingsdag voor ouders en hun dove of slechthorende kind(eren) in de (denk- en leefwereld van de) basisschoolleeftijd. Ook wordt deel 1 van de Kijk- en Luisterbijbel in de Nederlandse Gebarentaal gepresenteerd.

De dag wordt georganiseerd door het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) en de belangenverenigingen Dit Koningskind en Op weg met de ander. Het thema luidt: ”Ik zie het zo”. Het gaat daarbij over de vraag hoe ouders hun visuele geloofsopvoeding kunnen vormgeven en welke materialen zij daarbij kunnen gebruiken.

De sprekers zijn Hendrik Stevens, pastoraal medewerker van het IDP, en Klaudia Douw, moeder van een dove dochter en leerkracht godsdienstonderwijs aan de Guyotschool van Kentalis in Haren. Via een video presenteren Alfred en Hannah Bout deel 1 van de Kijk- en Luisterbijbel in de Nederlandse Gebarentaal. Ds. Martin Visser van het Interkerkelijk Dovenpastoraat opent de bijeenkomst. Het programma is interactief.

Voor de dove en slechthorende kinderen en voor hun horende broertjes en zusjes is er een parallel programma. 

De dag is gratis, zowel voor de volwassenen als voor de kinderen! Een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. De inloop is vanaf 10.30 uur. Het programma duurt van 11.00-15.00 uur, is inclusief een lunch en wordt gehouden in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Hoeksteen, Vledderstraat 7, 7941 LC Meppel.

Aanmelden verplicht, vóór 13 november, via www.opwegmetdeander.nl.

 

Kersttour Nachtlicht

Rondom Kerst 2023 trekt The God Story door Nederland met Kersttour Nachtlicht. We gaan ook naar Apeldoorn. Met het mooiste verhaal ooit gaan we mensen bereiken die dit nog niet kennen. Op 10 december wordt dit DV het eerste event in de Markthal (als deze op tijd klaar is).

Door middel van acties en evenement(en) wordt het verhaal van God verteld en gedeeld. Doe mee door te helpen, bidden, geven of zelf getraind te worden. Bedankt voor (jo)uw betrokkenheid! Kijk verder op http://www.thegodstory.org/apeldoorn/.

Bij de training op 24 en 31 oktober en 7 november krijg je handvatten aangereikt hoe je rond en na dit event het gesprek kunt aangaan en voortzetten:

Ook is er 5 oktober een avond voor ondernemers:

Lees meer …Kersttour Nachtlicht

RLG Reizen zoekt vrijwiligers

De RLG is een werkgroep van de CGK. Deze verzorgt alweer heel wat jaren vakanties voor broeders en zusters met een lichamelijke beperking, aangeboren, verworven of door ouderdom verkregen. Om die vakanties te realiseren zijn vrijwilligers nodig die onze gasten ondersteunen.  Momenteel hebben we vooral behoefte aan

vrijwilligers met ervaring in de zorg: helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen

voor de week 11-18 november en een week in april.

We bieden je als vrijwilliger een leuke week, samenwerking in een geweldig team en verrijkende ontmoetingen met onze gasten. Dankbaarheid verzekerd, al doen we het daar niet voor. Meer informatie: klik hier.

 

Kerkdiensten

OKT
8

OKT
8
08-10-2023 16:30 - 17:30
16.30 Leerbijeenkomst

OKT
15
15-10-2023 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

OKT
15
15-10-2023 16:30 - 17:30
16.30 Leerbijeenkomst


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.