Vakantiegeld Samen Delen 2024

De actie Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van de kerken in de gemeente Apeldoorn. We geloven dat ieder mens even kostbaar is in Gods ogen en dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan. We geloven dat we er allemaal beter van worden als we meer met elkaar delen. Met deze actie willen we de verbondenheid tussen mensen in de gemeente Apeldoorn versterken.

We nodigen iedereen die het goed heeft uit om te delen met wie weinig heeft. Uiteraard hoef je geen lid van een kerk te zijn om mee te doen aan deze actie, als gever of ontvanger.

Geven

Je kunt je gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Doneren kan ook via de QR code:

Iedere bijdrage is welkom! 100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers. Je gift is aftrekbaar voor de belasting.

Ontvangen

Dit jaar liggen de inkomensnormen per maand voor een gezin op netto € 1.916,57 en voor een alleenstaande (ouder) op € 1.354,47. Het is duidelijk dat na het betalen van de vaste lasten - huur, energie en verzekeringen - er nog maar weinig overblijft voor dagelijkse boodschappen en alle andere uitgaven. Wie langer dan een jaar een inkomen heeft onder de normbedragen die hierboven zijn genoemd, nodigen we uit een aanvraag te doen om een bijdrage te ontvangen. We gaan heel zorgvuldig om met de privacy! Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn te lezen op onze website, zie hieronder.

Om een aanvraag te kunnen doen moet u wonen in dat deel van de gemeente Apeldoorn, waar de lokale kerken de actie dragen. Dit zijn: Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoog Soeren, Lieren, Loenen, Oosterhuizen, Ugchelen en Wenum-Wiesel.

De actie loopt tot en met 31 mei 2024. Tot die tijd zijn giften en aanvragen van harte welkom!

www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

 

Kerkdiensten

JUN
2

JUN
2
02-06-2024 16:30 - 17:30
16.30 Leerbijeenkomst

JUN
9

JUN
9
09-06-2024 16:30 - 17:30
16.30 Kleine viering


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.