Kerkendag 2024

De Kerkendag die oorspronkelijk stond gepland op 10 mei jl. kon om organisatorische redenen op die datum helaas niet doorgaan. De commissie is daarna op zoek gegaan naar een ander moment om de dag te laten plaatsvinden. Inmiddels is een nieuwe datum bekend: DV zaterdagavond 9 november 2024. Wij hopen u dan te verwelkomen in het kerkgebouw van de gemeente van Bunschoten-Spakenburg. 
Deze samenkomst zal in het teken staan van verootmoediging en ontmoeting. Vanaf 18:30 uur staat de koffie klaar. Het programma, dat een mooie afwisseling is van samen zingen, bidden en luisteren naar Gods Woord, begint om 19:30 uur. Ook na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Muzikale medewerking wordt verleend door een gelegenheidsensemble.

 

Kerkdiensten

JUL
28
28-07-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Gé Drayer

AUG
4
04-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

AUG
11
11-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

AUG
18
18-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Ben van der Meulen


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.