Diaconaat

Binnen de gemeente zorgen we voor elkaar. Diaconaat is zorg in praktische zin, elkaars handen en voeten zijn. Dat doen we als gemeenteleden allemaal, maar er zijn ook mensen die hier speciaal voor aangesteld zijn. Dit zijn de diakenen. Diakenen zijn de mensen die tijdens de kerkdienst collecteren. Maar dat is alleen maar het meest zichtbare dat zij doen! Diakenen hebben vooral tot taak het diaconaat te organiseren en gemeenteleden te stimuleren om diaconaal actief te zijn.

Hierboven staat dat we binnen de gemeente voor elkaar zorgen. Dat is ook zo. Tegelijk is diaconaat ook iets dat veel verder gaat dan binnen de gemeente voor elkaar zorgen. We mogen zorgen voor iedereen die hulp kan gebruiken. Dat doen we voor mensen dichtbij en veraf. Door concreet actief aan de slag te zijn voor mensen om ons heen, en door geld in te zamelen zodat anderen de mogelijkheid hebben om te dienen.

 

Kerkdiensten

JUN
16
16-06-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Kees van den Boogert

JUN
16
16-06-2024 16:30 - 17:30
16.30 Leerbijeenkomst

JUN
23
23-06-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Hans Drayer

JUN
23
23-06-2024 16:30 - 17:30
Geen Leerbijeenkomst


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.