Jeugd

Tijdens de morgendienst zijn er verschillende activiteiten voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Ook als je met kinderen bij ons te gast bent, zijn ze hierbij van harte welkom. In de dienst is er een kindermoment. Hierbij wordt aan de kinderen uitgelegd waar de kerkdienst over gaat. Dit kan bijvoorbeeld door een verhaaltje, gesprek met de kinderen of een lied. Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst of bijbelklas. Ook is er rondom de feestdagen vaak een project, waar in de dienst aandacht aan besteed wordt.

Oppas
Tijdens de morgendienst is er oppas voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. De kinderen mogen voor de dienst gebracht worden en kunnen na de dienst weer opgehaald worden. We hebben halverwege een momentje waarop de kinderen samen eten en drinken wat ze meegenomen hebben. De oppas is in de eerste zaal beneden, links.

Kindernevendienst
Voor de kinderen van groep 1 t/m 5 van de basisschool (4 t/m 8 jaar) is er tijdens de dienst kindernevendienst. De kinderen zijn aan het begin van de dienst in de kerk. Na het kindermoment gaan de kinderen naar de kindernevendienst. Hier wordt op hun eigen niveau een bijbelverhaal verteld en wordt er een verwerking gemaakt. De kinderen komen voor het einde van de dienst weer terug in de kerk.

Bijbelklas
Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 van de basisschool (9 t/m 12 jaar) is er tijdens de dienst bijbelklas. De kinderen zijn aan het begin van de dienst in de kerk. Na het kindermoment gaan de kinderen naar de bijbelklas. Bij de bijbelklas wordt uit de Bijbel gelezen. Deze krijgen de kinderen van de gemeente aan het begin van groep 6. Ook wordt er over het bijbelgedeelte doorgepraat en is er een verwerking. De kinderen komen voor het einde van de dienst weer terug in de kerk.

Bij zowel kindernevendienst als bijbelklas wordt er aandacht besteed aan de verjaardag van de kinderen en aan bijzonderheden in het gezin. De kinderen mogen elke zondag geld meenemen voor een project dat ondersteund wordt.

Tieners
Vanaf het moment dat kinderen de basisschool verlaten, is er tijdens de dienst geen apart programma meer voor hen. Wel helpen veel tieners bij de oppas, kindernevendienst of bijbelklas.

Catechisatie
Speciaal voor de tieners is er door de week kerkelijk onderwijs, dat noemen we catechisatie. Doel hiervan is dat ze daar leren wat het geloof inhoudt en hoe je je geloof in de praktijk brengt. In onze gemeente wordt aan alle jongeren vanaf 12 tot ongeveer 19 of 20 jaar catechisatie gegeven, verdeeld over drie groepen (12-14 jaar, 15-16 jaar en 17 jaar en ouder) op dinsdag- en woensdagavond.

Juniaz
Juniaz is een jeugdclub voor kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool, samen met de jeugd van geloofsgemeenschap De Fontein. We komen om de 14 dagen op vrijdagavond samen. Meestal zitten wij in de Samuelkerk, maar je moet niet gek opkijken, als je ons vindt in het zwembad of in de gymzaal. Actief bezig zijn is een van onze kernprincipes. We praten ook over het geloof, doen spelletjes, drinken met elkaar, eten chips en praten nog veel meer met elkaar. Bij Juniaz houden we het laagdrempelig en het is dan ook geen probleem om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen naar club. We zien uit naar jullie komst!

Flow-Solid
In 2022 zijn Rock Solid en Flow, de club uit de gemeente ‘de Fontein’, samengegaan onder de nieuwe naam Flow-Solid. Flow-Solid is bedoeld voor de jongeren van 12-16 jaar uit onze beide gemeenten. Maar ook hun vrienden zijn van harte welkom!
Eens per twee weken komen we op vrijdagavond bij elkaar in de Samuelkerk. Soms eten we eerst met elkaar en anders begint de avond met een uurtje gespreksgroep. Dan praten we met elkaar over onderwerpen uit de Bijbel en hoe we dat vorm kunnen geven in ons leven. Dit wordt geleid door de leiding uit ‘de Fontein’.
Elke avond ziet er anders uit. Soms organiseren de jongeren zelf een activiteit en een andere keer doet de leiding dat. Denk hierbij aan een spelletjesavond, sporten in een gymzaal, met elkaar gourmetten, barbecueën, bowlen, jachtseizoen spelen of tafeltennissen. De avond sluiten we altijd af met chips en drinken.
De leiding van Flow-Solid bestaat uit mensen uit de Fontein en de Samuelkerk. Ze wisselen elkaar op de clubavonden af.

KriJo
KriJo is een laagdrempelige club van de Samuelkerk voor jongeren en hun vrienden vanaf ongeveer 15 jaar. Twee keer per maand komen we bij elkaar om elkaar te ontmoeten, samen te eten, spelletjes te doen en te praten over God, school, ouders, werk, kerk, geloof, vriendschap en wat ons verder bezighoudt.

 

Kerkdiensten

JUN
2

JUN
2
02-06-2024 16:30 - 17:30
16.30 Leerbijeenkomst

JUN
9

JUN
9
09-06-2024 16:30 - 17:30
16.30 Kleine viering


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.