Kerkdiensten

Wanneer zijn de diensten?
Elke zondag hebben we kerkdiensten. De morgendienst is altijd in ons eigen kerkgebouw, de middag/avonddiensten houden we regelmatig samen met een of meer andere kerken. Zie hier voor het uitgebreide overzicht van tijden en locaties.

Een kerkdienst draait om de ontmoeting met God en met elkaar. Dat geven we vorm door samen te luisteren naar Gods woord, de Bijbel, te bidden en te zingen. De diensten zien we als een dienst ter ere van onze God. Door wat we in de kerkdienst van Hem horen, leren we wie Hij is en hoe we kunnen (samen)leven met elkaar en met anderen, en kunnen zorgen voor de schepping. Daarnaast kunnen we in de kerkdienst ook alles wat ons bezighoudt bij Hem brengen.

Je bent welkom!
Iedereen is van harte welkom bij onze kerkdiensten. Dus of je lid bent van de gemeente, of eens een kijkje wilt komen nemen, kom gerust langs! Je kunt ook online met ons meeluisteren, meekijken en meedoen, zowel live als achteraf. Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat kun je in de dienst verwachten?
Allereerst, in het luisteren en zingen bestaat de kans dat je God zelf ontmoet. Zo ervaren wij dat zelf namelijk wel. Dat heeft alles te maken met wat wij 'geloven' noemen: geloven dat God zich laat ontmoeten en door zijn Geest ons aanraakt in het samen luisteren, bidden en zingen. De kerkdienst is zo voor ons als leden van de Samuelgemeente een ontmoetingsplaats: met elkaar, met anderen en met God.

Hoe is een kerkdienst opgebouwd?
Elke kerkdienst is anders, maar er is wel een vaste lijn aan te geven en er zijn bepaalde elementen die in elke dienst terugkomen. De leiding van de kerkdienst berust over het algemeen bij de voorganger, meestal een dominee, die de verschillende onderdelen aan elkaar praat, de liederen opgeeft, de gebeden uitspreekt en de preek houdt. De dienst wordt ondersteund met een beamerpresentatie, waarop steeds aangegeven wordt wat het volgende onderdeel van de dienst is. Ook alle liederen die gezongen worden, worden op dat scherm geprojecteerd.

Wat gebeurt er in een dienst?
Als de dienst begint zijn er altijd enkele mededelingen. Daarna wordt er gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen en dit wordt uitgelegd. Ook worden er collectes gehouden voor een vooraf opgegeven doel. Wie in de kerk zit, is welkom om mee te doen. Maar voel je ook vrij om dit niet te doen en alleen te kijken en luisteren. Een kerkdienst duurt normaal gesproken ongeveer een uur. Soms zijn er bijzondere gebeurtenissen in een dienst, waardoor het wat langer wordt.

 

Kerkdiensten

JUL
28
28-07-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Gé Drayer

AUG
4
04-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

AUG
11
11-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

AUG
18
18-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Ben van der Meulen


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.