Muziek

Muziek speelt een belangrijke rol in elke kerkdienst. Er is muziek voor en na de dienst en op verschillende momenten in de dienst. Daarnaast wordt er een aantal keren in de dienst gezongen. De muziek wordt verzorgd door een organist, pianist of de muziekgroep. Soms een combinatie hiervan.

Muziekgroep
De muziekgroep is in 2004 eigenlijk spontaan ontstaan. Voor een kinderdienst werden een aantal muzikanten in de gemeente gevraagd de begeleiding te verzorgen en dit pakte zo goed uit, dat de muziekgroep een feit is geworden. Waar de muziekgroep eerst alleen bij bijzondere diensten begeleidde, nemen ze nu een vaste plaats in op het rooster van de musici. Hun repertoire bestaat vooral uit liederen uit de Opwekkingsbundel en kinderliederen. In de loop van de jaren is de muziekgroep steeds professioneler geworden. Ze worden ondersteund door enkele technici, die de versterking voor hun rekening nemen.

Organisten
De geschiedenis van organisten die de kerkdiensten muzikaal begeleiden gaat iets langer terug dan die van de muziekgroep. Om het bij de Samuelkerk te houden: al vanaf 1959 hebben we een eigen pijporgel dat vrijwel elke dienst bespeeld wordt. Dit bespelen gebeurt vooral door organisten uit de eigen gemeente, momenteel hebben we er twee. Daarnaast zijn er ook al vele gastorganisten die een enkele keer tot zeer regelmatig het orgel hebben bespeeld of dat nog altijd doen.

 

Kerkdiensten

JUL
28
28-07-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Gé Drayer

AUG
4
04-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

AUG
11
11-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

AUG
18
18-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Ben van der Meulen


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.