Identiteit

Naam
Onze naam 'Samuelkerk' verwijst naar iemand uit de Bijbel, Samuel. Door het leven van Samuel ontdekken we dat God een God is die luistert - wij doen ertoe. Tegelijk vraagt God ook van ons dat wij luisteren - ook als God iets anders zegt dan wij verwachten of willen horen. Door naar Gods stem te luisteren groeien we, net als Samuel, steeds meer in het leren kennen en dienen van God. We mogen God leren kennen en hem dienen in onze eigen levens, in onze gemeente en in de wereld om ons heen, te beginnen bij Apeldoorn.

Foto
Als je naar onze gemeente kijkt, is dit wat je ziet: ongeveer 300 mensen, met ieder hun eigen verhaal. We verschillen in alle opzichten: leeftijd, geslacht, opleiding, etc. Maar er is ook iets dat ons bindt. En dat is dat we samen willen groeien in geloof door de genade van Jezus Christus, die we leren kennen door de Bijbel. Jezus leert ons dat Hij ons heeft liefgehad en nodigt ons uit die liefde uit te delen in woorden en daden. Hoe verschillend we ook zijn, we mogen dit ieder op onze eigen manier doen. We zijn één door Jezus Christus onze Heer. Samen vormen we een gemeente die met beide benen in onze tijd en onze omgeving staat. Daarbij willen we:
- trouw zijn aan wat in de Bijbel staat
- samen bidden en avondmaal vieren
- samen een gemeenschap vormen en gaven delen en uitdelen
- getuigen, in woord en daad, van wat we geloven

Missie - onze taak
We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

Visie - ons verlangen
Het is ons verlangen om samen te groeien als leerlingen van Jezus. Jezus leert ons dat we mogen groeien in liefde voor God, en van daaruit voor elkaar en de wereld om ons heen.
Kort gezegd: 'Toon mijn liefde, aan de ander'.


We willen ons niet mooier voordoen dan we zijn - we zijn niet perfect. We zijn - wat wij noemen - zondaren, maar we weten ons gered door Jezus, die zijn leven gaf voor ons.

Veilige kerk
We vinden dat de kerk de plek bij uitstek is waar je veilig zou moeten zijn. We weten dat dit helaas niet altijd zo is en ook bij ons gaan dingen fout. We leren van onze fouten en we hebben een aantal zaken geregeld voor ieders veiligheid. We willen dat iedereen zich bij ons onvoorwaardelijk veilig voelt. Om die reden willen we voor gemeenteleden én bezoekers een veilige ontmoetingsplek creëren, waar iedereen zich thuis kan voelen en waar je privacy gewaarborgd is. Dat doen we door ons allemaal te houden aan een aantal omgangsafspraken en komt er een gedragscode voor iedereen die in de gemeente een taak vervult. Verder hebben we een vertrouwenspersoon in onze gemeente. Hij staat los van de kerkenraad en is het eerste aanspreekpunt voor het melden van (het vermoeden van) misbruik, in welke vorm dan ook.

 

Kerkdiensten

JUL
28
28-07-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Gé Drayer

AUG
4
04-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

AUG
11
11-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

AUG
18
18-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Ben van der Meulen


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.