Kerkverband

De Samuelkerk is één van de ongeveer 180 plaatselijke kerken van het landelijke kerkverband de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Nederland.

Binnen de CGK is de afspraak dat plaatselijke kerken, zoals de Samuelkerk, zoveel mogelijk zelf regelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de afspraken die de kerken samen maken. Ook zijn er een aantal zaken gezamenlijk geregeld, zoals bijvoorbeeld de opleiding voor nieuwe predikanten, op de TUA. Om dit allemaal goed te regelen, is er regelmatig overleg nodig.

De plaatselijke kerken zijn hiervoor verdeeld in een soort regio's, classes genaamd. Meestal vergaderen afgevaardigden van de kerken in zo'n classis twee keer per jaar. Doel van deze vergaderingen is dat de kerken elkaar willen helpen en dienen. Dat kan door advies te geven, mee te denken, of ook kritische vragen te stellen. Ook kunnen leden van plaatselijke kerken bij de classis beroep aantekenen tegen beslissingen van hun kerk. Verder examineert de classis nieuwe predikanten.

Een aantal classes samen vormen een 'particuliere synode'. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de classes en komt minimaal één keer per jaar samen voor overleg.

Eens in de drie jaar komen afgevaardigden van de particuliere synodes bijeen voor de 'generale synode'. Hier worden o.a. de hoofdzaken van het beleid dat de gezamenlijke kerken betreft vastgesteld.

Dit is de link naar de Samuelkerk op de site van de CGK.

 

Kerkdiensten

JUL
28
28-07-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Gé Drayer

AUG
4
04-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

AUG
11
11-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

AUG
18
18-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Ben van der Meulen


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.