Samenwerking

Binnen de CGK zijn gemeenten zelfstandig. Dat wil niet zeggen dat we geen dingen samen kunnen doen. Dat doen we zowel binnen het kerkverband, als met verschillende andere kerken binnen Apeldoorn. 

Allereerst werken we samen met de andere CGK-kerken in Apeldoorn, de BarnabaskerkAndreaskerk en ICF. Ook werken we samen met de Nederlandse Gereformeerde Tabernakelkerk, Voorhof en Koningshof. We hebben soms gezamenlijke diensten en er is enkele keren per jaar overleg over alles wat de kerken gezamenlijk aangaat. Ook worden er samen middagen voor ouderen georganiseerd. In het jeugdwerk doen we veel samen met de Fontein.

Al deze kerken hebben - in wisselende samenstelling - soms gezamenlijke diensten en activiteiten voor ouderen of juist voor jongeren. Daarnaast trekken ze waar mogelijk samen op, met name bij diaconale of missionaire activiteiten. Denk hierbij aan Stichting Present, de oprichting van de ICF en het CNAP. In Zuid trekken we ook steeds meer op met de Hofstad en het Leger des Heils.

Ook in breder verband zoeken de Apeldoornse kerken naar contact en samenwerking. Zo is er het Apeldoorns Beraad van Kerken en het Evangelisatie Overleg Apeldoorn.

 

Kerkdiensten

JUL
28
28-07-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Gé Drayer

AUG
4
04-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

AUG
11
11-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

AUG
18
18-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Ben van der Meulen


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.